EMS GROUP NORGE AS PERSONVERNERKLÆRING

 

OM EMSG NORGE AS

EMSG NORGE AS, Org Nr. 921 644 132, forhandler av bla. Hyundai anleggsmaskiner i Norge. Mot kunde vil vi innhente nødvendige persondata for å yte best mulig service. Dette gjelder også cookies og annen data via vår nettside. All data som samles inn er i.h.h.t Norsk personvernlov, herunder GDPR. Ytterlig informasjon om dette finner du på, www.datatilsynet.no 

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Det er daglig leder for EMSG Norge AS som har ansvaret for selskapets behandling av personvernopplysninger. EMSG Norge AS forholder seg til Norsk lovgivning.

 

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Personopplysninger som lagres hos oss om våre kunder og leverandører er følgende: Navn, adresse, tlf nr, E-post og Org.nr. I tillegg til dette lagres kjøp & salgshistorikk i våre interne system. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis vil benytte oss av alle data som oppgitt.

 

BEHANDLINGENS FORMÅL

Opplysningene behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Opplysningene benyttes også til å gi dere tilbud, service og informasjon i forbindelse med kjøp av varer og tjenester gjennom e-post, sms, telefon og utsendelser av post.

 

BEHANDLINGENS GRUNNLAG

For å kunne oppfylle en kjøpsavtale benyttes informasjonen som org.nr, navn, adresse, telefon og e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art.6 (b). Der du har gitt oss ditt samtykke benyttes også opplysningene til å sende ut informasjon om tilbud/kampanjer i forbindelse med ditt kjøp gjennom e-post, sms eller telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art.6 (a). Du kan selvfølgelig takke nei til å motta denne informasjonen fra oss. Kjøpshistorikkens samtykke benyttes til å kunne gi anbefalinger og reklame tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art.6 (a). Når som helst kan du trekke tilbake ditt samtykke til dette.

 

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysningene du har sendt oss via vår nettside i forbindelse med din bestilling og kjøp. Vi lagrer dine opplysninger du har avgitt våre ansatte på e-post, sms eller telefon i forbindelse med din bestilling eller kjøp.

 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

EMSG Norge AS vil ikke dele dine personlige data med noen. Hvis fremtidige hendelser endrer denne avtalen, vil du bli varslet. For å kunne innfri våre forpliktelser etter avtalen utleveres kun nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

 

SLETTING AV INFORMASJON

EMSG Norge AS vil bare beholde dataene så lenge det er nødvendig for å opprettholde våre juridiske eller kontraktmessige forpliktelser. Når behovet ikke er tilstede lenger slettes data. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å ta vare på vil bli lagret inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Dine personopplysninger blir behandlet etter personopplysningslovens gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt få rettet eller slettet opplysninger. Dette kan klages inn til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

INFORMASJONSSIKKERHET

Dine personopplysninger sikres både fysisk og ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Det sikres også ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, evt retting eller sletting kan sendes skriftlig til:

E-post: post@emsg.no

 

EMSG Norge AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bølervegen 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2016 Frogner